Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies NOW 2.0

ONTWIKKELADVIES EN OMSCHOLING VERPLICHT BIJ AANVRAGEN NOW

Het kabinet heeft het Noodpakket banen en economie 2.0 gepresenteerd. Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Wel zijn er wijzigingen met als doel het behoud van banen en voorkomen van werkloosheid.

WERKNEMERS STIMULEREN TOT BIJ- OF OMSCHOLING VERPLICHT

Een van die wijzigingen is dat werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, een inspanningsverplichting hebben om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. 

Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen is er mogelijk ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan of scholing richting ander werk. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma ‘NL leert door’ waarmee mensen vanaf juli kosteloos ontwikkeladviezen en online scholing kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

CRISISPAKKET NL LEERT DOOR IN HOOFDLIJNEN

Het nog verder uit te werken crisispakket ‘NL leert door’ ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. Doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Dat betreft naast werknemers in getroffen sectoren ook flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. De beoogde termijn van in werking treden is juli 2020 met een looptijd tot einde 2020.

Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen

BLIJF OP DE HOOGTE

Marianne Kremer, Coach is NOLOC gecertificeerd en dus gekwalificeerd om deze trajecten uit te mogen voeren. Naast haar reguliere werk als loopbaancoach heeft ze in 2019 veel mensen blij kunnen maken met een ontwikkeladvies in het kader van Ontwikkeladvies 45+.

Op dit moment is nog niet exact duidelijk hoe de uitvoering zal verlopen. In de loop van juni 2020 zullen er meer details bekend worden over de invulling van deze regeling. Ik houd je hier graag over op de hoogte! Via het ministerie SZW en de Noloc ben ik als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen.

Laat je gegevens achter, door het contactformulier in te vullen, te mailen of te bellen en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de ontwikkeladviezen in het kader van NOW 2.0.

Wat klanten zeggen:

Meedoen aan het ontwikkeladvies 45+ is voor mij heel zinvol geweest. Ik  heb een bredere kijk gekregen op de mogelijkheden binnen mijn werk en de kansen op de arbeidsmarkt. Ook heb ik met de prettige begeleiding van Marianne mijn CV goed op orde gekregen”.

Een deelnemer aan het ontwikkeladvies 45+ (2019)

Wat klanten zeggen:

Ik ken Marianne als een zeer professionele en prettige  werkende loopbaancoach. Ze ging vol passie én professionaliteit samen met mij op zoek naar wat ik nodig had, om mij te oriënteren op de volgende passende loopbaanstap. Ik volgde bij haar echt een maatwerktraject”.  

Deelnemer loopbaantraject